Tillverkare

Inga tillverkare

Leverantörer

Inga leverantörer

PrestaShop

Kategorier

Visit our channel

More videos

Köpvillkor

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.  
När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.  
Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpevillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Alla beställningar från Overboostracing är bindande. Normalt får du en bekräftelse inom några minuter till den e-postadress som du uppgett vid ordertillfället. Om din bekräftelse uteblir, om du ångrar din beställning eller gjort något misstag i den, kontakta Overboostracing omgående på info@overboostracing.se och förklara vad som blivit fel. Du kan endast beställa via vår webbutik, e-mail, telefon. Alla andra former av beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. 

Priser / Mervärdeskatt
Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms. (Normal moms i Sverige = 25%). Vi reserverar oss för momsändringar, avgifter, valutaförändringar och dylikt som står utanför vår kontroll.

Betalsätt
Hos oss betalar du snabbt och säkert dina produkter med följande betalsätt:

  • Förskottsbetalning till bankgiro: Betalning sker till vårt bankgiro.
  • Kortbetalning med Payson: Visa, MasterCard.
  • Klarna: Delbetalning eller mot faktura med Klarna. Betalningsvillkor finns på  www.klarna.se

Leverans
Frakt: Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter mer än för valt betalsätt. Emballage och packning ingår i fraktpriset. Större sändningar stöttas med träemballage för att undvika transportskador.

Leveranstid: Normalt är det 5-15 arbetsdagar, vid sällsynta fall kan även längre leveranstider förekomma, vi meddelar dig isåfall via e-mail eller telefon. I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan påbörjats eller effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med Posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Om du vill veta fraktkostnad före beställning så mailar du oss på: info@overboostracing.se  och anger vilka delar det gäller och din adress. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Om du väljer att hämta delarna på plats istället så meddelar vi dig så fort dina delar är klara för avhämtning och tid avtalas för avhämtningen.

Transportskador
Skall anmälas direkt av kund till fraktbolaget så att du får ett skadenummer. Sedan skickar du skadenummer samt tydliga foton på skadan till fraktbolaget och till vår e-mail:  info@overboostracing.se. Om det godkänns som en fraktskada så ersätts du med en ny vara så fort som möjligt utan några extra kostnader för produkt eller frakt. Vi tecknar tilläggsförsäkring på allt gods som vi skickar för att du skall känna dig trygg.

Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso. Om du har valt att hämta delarna men ej dyker upp på avtalad tid så tillfaller delarna Overboostracing efter 60 dagar om annan överenskommelse ej är gjord i förväg. Detta då vi har begränsade möjligheter att lagerhålla skrymmande delar. Återbetalning sker ej i detta fall mer än i mycket sällsynta fall som kan styrkas med t.ex. läkarintyg eller liknande skäliga orsaker till dröjsmål.

Ändring av beställning
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har börjat tillverkas eller effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”. Om tillverkning påbörjats går det oftast inte att ändra på dem delarna som är påbörjade redan. Skicka förfrågan på info@overboostracing.se så svarar vi med ett besked omgående.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har börjat tillverkas eller effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig förfrågan till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.  

Genom att beställa delar som tillverkas av oss så avsäger du dig rätten till ångerrätt automatiskt. Undantag kan göras om vi anser att vi kan sälja delarna inom skälig tid till annan kund eller om tillverkning ej påbörjats. 

Reklamationer och återköp i vissa fall
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 2 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-mail förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.
Mycket begränsad möjlighet till reklamation, samma gäller vissa andra delar som används vid tävlingar. Produkten skall kontrolleras inom 7 dagar gällande passform och annat. Om det skulle vara några problem så måste dem styrkas med bilder och förklaring som mailas till:  info@overboostracing.se  där det tydligt går att se var problemet finns. Vi står inte för skador som uppkommer på grund av felaktig lagring av produkten. Vid godkänd reklamation så får kunden en ny produkt snarast möjligt. Overboostracing ordnar frakthandlingar vid retur och delarna skall packas likvärdigt som det levererats från oss. 
 
Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader. Vi ansvarar ej för att du beställer till rätt bilmodell etc.

Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara. Kan vara en annan färg eller annat utförande.

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att oftast följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.


Kategorier